2. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στο RPi

Ξεκινούμε αυτή την ενότητα με την επίσκεψη μας στον ιστότοπο του Raspberry Pi και συγκεκριμένα μεταβαίνουμε στη σελίδα με διεύθυνση raspberrypi.org. Εδώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληθώρα εφαρμογών για το Raspberry Pi, όπως για παράδειγμα λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες που συνεισφέρουν για την δημιουργία εφαρμογών για το Raspberry Pi.

Πριν ή μετά που συνδέσουμε το Raspberry Pi με ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι στις θύρες USB καθώς και την οθόνη μέσω ενός κατάλληλου καλωδίου στη θύρα micro HDMI, θα πρέπει να έχουμε φορτώσει το λειτουργικό σύστημα σε μια micro SD κάρτα τύπου flash.

Το λειτουργικό σύστημα που όπως ονομάζεται Raspberry Pi OS, θα το κατεβάσουμε και θα το εγκαταστήσουμε σε μια κάρτα micro SD. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω ενός λογισμικού προσωπικού υπολογιστή και συγκεκριμένα με το Raspberry Pi Imager. Για το λόγο αυτό πρέπει την κάρτα micro SD να την έχουμε τοποθετήσει σε ένα card reader και αυτό με την σειρά του να το έχουμε συνδέσει σε ένα προσωπικό υπολογιστή.

Το απαιτούμενο λογισμικό για την εγγραφή της SD κάρτας δηλαδή το Raspberry Pi Imager μπορείτε να το κατεβάσετε από την σελίδα του ιδρύματος RPi και συγκεκριμένα από την διεύθυνση http://raspberrypi.org/software. Το απαιτούμενο αρχείο το παίρνετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Download for Windows ή το Download for macOS ή το Download for Ubuntu for x86, ανάλογα τον υπολογιστή που έχετε.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατέβει στον προσωπικό υπολογιστή ένα εκτελέσιμο αρχείο, που στην δικιά μου περίπτωση είναι το imager_1.5.exe. Τρέχοντας αυτό το αρχείο στο PC κάνουμε την εγκατάσταση της κατάλληλης εφαρμογής που ονομάζεται Raspberry Pi Imager. Με αυτή την εφαρμογή μπορούμε να κατεβάσουμε και να φορτώσουμε το λειτουργικό σύστημα του Raspberry Pi σε μια κάρτα micro SD.

Τρέχουμε την εφαρμογή Raspberry Pi Imager και εμφανίζεται το πλαίσιο διάλογου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Έχει τρεις επιλογές το «CHOOSE OS» από όπου επιλέγουμε το λειτουργικό σύστημα που θα ανεβάσουμε στην SD κάρτα, το «CHOOSE SD CARD» από όπου επιλέγουμε την SD κάρτα στην οποία θα γράψουμε το λειτουργικό σύστημα του RPi και το «WRITE» για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε το «CHOOSE OS» στο οποίο η εφαρμογή ζητά να επιλέξουμε το λειτουργικό σύστημα. Σαν πρώτη επιλογή είναι το λειτουργικό σύστημα Raspberry Pi OS (32 – bit) με μέγεθος γύρω στα 1GB.

Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται το Raspberry Pi OS με τη λέξη other που όταν το επιλέξουμε εμφανίζονται δυο ακόμη εκδόσεις τη μικρή σε μέγεθος με όνομα lite η οποία δεν έχει γραφικό περιβάλλον και η άλλη με όνομα Full με μέγεθος αρχείου εγκατάστασης στα 2,5GB που περιλαμβάνει περισσότερες εφαρμογές από την προτεινόμενη έκδοση.

Επιλέγοντας το Back επιστρέφουμε στη λίστα των επιλογών της παραπάνω εικόνας. Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε άλλο λειτουργικό σύστημα όπως το Ubuntu ή το RISC OS Pi. Στο κάτω μέρος της λίστας υπάρχουν και κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία όπως το εργαλείο Erase με το οποίο μπορούμε να σβήσουμε την κάρτα SD ενώ με το εργαλείο Use custom μπορούμε να εγκαταστήσουμε άλλο λειτουργικό σύστημα που δεν υπάρχει στη λίστα.

Προχωράμε με την εγκατάσταση επιλέγοντας την πρώτη επιλογή δηλαδή το Raspberry Pi OS με μέγεθος 1.1GB. Να σημειώσουμε ότι με αυτή την έκδοση μπορούμε αργότερα να εγκαταστήσουμε και τις υπόλοιπες εφαρμογές που περιλαμβάνει η πλήρης έκδοση.

Τοποθετούμε την κάρτα SD στο card reader και με την σειρά του το συνδέουμε με τον προσωπικό υπολογιστή. Στην εφαρμογή επιλέγουμε την SD card που έχουμε, δηλαδή στην επιλογή «CHOOSE SD CARD». Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και απολύτως σίγουροι για τη σωστή επιλογή της SD κάρτας, πριν την έλευσης της καταστροφής. Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξατε κατά λάθος κάποιο σκληρό δίσκο με αποτέλεσμα την διαγραφή όλων των περιεχομένων του.

Τέλος επιλέγουμε το WRITE και το πρόγραμμα αναλαμβάνει αρχικά να κατεβάσει από το διαδίκτυο το λειτουργικό σύστημα που επιλέξαμε στο πρώτο βήμα, και μετά να το εγκαταστήσει στην κάρτα SD, αφού πρώτα διαγράψει τα περιεχόμενά της:

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος με τη χρήση του card reader εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας ζητά να αφαιρέσουμε την κάρτα SD από τον υπολογιστή μας. Κάνουμε ασφαλή αφαίρεση της SD card και την τοποθετούμε στο RPi για να συνεχίσουμε την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στοRPi.