6. Εγκατάσταση προγραμμάτων στο RPi

Στη πλατφόρμα Raspberry Pi για να εγκαταστήσουμε εφαρμογές, χρησιμοποιούμε άλλες εφαρμογές που λέγονται εφαρμογές διαχείρισης πακέτων ή αλλιώς package managers. Οι εφαρμογές διαχείρισης πακέτων έχουν πρόσβαση σε τράπεζες λογισμικού και με αυτό τον τρόπο αναζητούμε τις εφαρμογές που θέλουμε να εγκαταστήσουμε.

Εφαρμογές διαχείρισης πακέτων μπορούμε να βρούμε στα έξυπνα κινητά όπως το app store της apple και το play – store του λειτουργικού συστήματος android. Η μέθοδος των εφαρμογών διαχείρισης πακέτων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως η εύκολη αναζήτηση και το ότι το σύστημα δεν μπορεί να μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό καθώς επίσης δεν ανησυχούμε για αναβαθμίσεις των εφαρμογών που εγκατασταθούμε.

Το Raspberry Pi περιέχει δυο διαχειριστές πακέτων που μπορούμε να τους βρούμε πηγαίνοντας από το Μενού Εφαρμογών στις Προτιμήσεις. Ο πρώτος είναι το Add/Remove Software το οποίο περιέχει σχεδόν ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε στο λειτουργικό σύστημα. Ο δεύτερος διαχειριστής πακέτων είναι ο Recommended Software που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές που προτείνει το ίδρυμα Raspberry Pi.

Ανοίγοντας τον διαχειριστή πακέτων με όνομα Recommended Software θα δούμε ότι οι εφαρμογές είναι χωρισμένες σε κατηγορίες. Για παράδειγμα στην κατηγορία Programming θα βρούμε μια δωρεάν έκδοση της Mathematika καθώς επίσης το Scratch που είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για αρχαρίους αλλά και το Node – RED που είναι ένας γραφικός επεξεργαστής για την υλοποίηση εφαρμογών του διαδικτύου (ΙοΤ). Εδώ μπορούμε να βρούμε και άλλες εφαρμογές όπως για παράδειγμα στην κατηγορία Office υπάρχει μια σουίτα εφαρμογών γραφείου με όνομα LibreOffice που περιλαμβάνει κειμενογράφο, πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων κ.ά. Μετά που επιλέξουμε την εφαρμογή προς εγκατάσταση πατάμε το κουμπί Apply.

Ένας άλλος διαχειριστής Πακέτων μπορούμε να βρούμε από το μενού Προτιμήσεις και μετά στο Add/Remove Software. Εδώ θα βρείτε ένα πλήθος εφαρμογών όπου μπορείτε είτε να αναζητήσετε την εφαρμογή που ψάχνεται είτε να περιηγηθείτε στις κατηγορίες αριστερά.