8. Λογικές πύλες NAND, NOR, XOR και NXOR

Σε αυτό το άρθρο θα μελετήσουμε τις υπόλοιπες λογικές πύλες που χρησιμοποιούνται στα ψηφιακά λογικά κυκλώματα. Πρώτα θα δούμε τις NAND και NOR και στη συνέχεια τις XOR και NXOR.

Η πύλη NAND με δυο εισόδους x και y δίνει την έξοδο Υ = (x ‧ y)’ = x’ + y’ Δηλαδή η έξοδος έχει την τιμή HIGH αν μια τουλάχιστο είσοδος είναι LOW. Αν όλες οι είσοδοι είναι HIGH η έξοδος παίρνει την τιμή LOW.

Δηλαδή η έξοδος της πύλης NAND είναι το λογικό 1 αν μια τουλάχιστο είσοδος είναι το λογικό 0. Αν όλες οι είσοδοι είναι 1 τότε η έξοδος δίνει το λογικό 0.

Η πύλη NOR με δύο εισόδους x και y δίνει την έξοδο Y = (x + y)’ = x’ ‧  y’ Δηλαδή η έξοδος έχει τη τιμή LOW αν μια τουλάχιστο είσοδος είναι HIGH. Αν όλες οι είσοδοι είναι LOW τότε η έξοδος παίρνει τιμή HIGH.

Δηλαδή η έξοδος της πύλης NOR είναι το λογικό 0 αν μια τουλάχιστο είσοδος είναι το λογικό 1. Αν όλες οι είσοδοι είναι το λογικό 0 τότε η έξοδος δίνει το λογικό 1.

Η πύλη XOR με δυο εισόδους x και y δίνει την έξοδο Y = xy’ + x’y Δηλαδή η έξοδος έχει την τιμή HIGH όταν μόνο μια από τις εισόδους είναι HIGH. Αν όλες οι είσοδοι είναι LOW ή HIGH η έξοδος παίρνει την τιμή LOW.

Δηλαδή η έξοδος της πύλης XOR είναι το λογικό 1 αν μία ακριβώς από τις δυο είσοδος είναι το λογικό 1. Αν όλες οι είσοδοι είναι 0 ή όλες 1 η έξοδος παίρνει το λογικό 0.

Η πύλη NXOR με δυο εισόδους x και y δίνει την έξοδο Y = xy + x’y’ Δηλαδή η έξοδος έχει την τιμή LOW όταν μόνο μια από τις εισόδους είναι HIGH. Αν όλες οι είσοδοι είναι LOW ή HIGH η έξοδος παίρνει την τιμή HIGH.

Δηλαδή η έξοδος της πύλης NXOR είναι το λογικό 0 αν μία ακριβώς από τις δυο είσοδος είναι το λογικό 1. Αν όλες οι είσοδοι είναι 0 ή όλες 1 η έξοδος παίρνει το λογικό 1.