Προγραμματίζοντας τον AVR με το Microchip Studio

Μπορείτε να αναπτύσσετε κώδικα και να προγραμματίζετε τους μικροελεγκτές AVR μέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης IDE που μπορείτε να το βρείτε με το όνομα Microchip Studio.

Για να εγκαταστήσετε το IDE για τους μικροελεγκτές AVR πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης της σελίδας Google τις λέξεις “Microchip Studio avr” και στις επιλογές που προβάλει πατήστε το σχετικό σύνδεσμο. Στην σελίδα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο κουμπί “Download Microchip Studio” και με αυτό τον τρόπο εγκαθιστούμε το περιβάλλον IDE στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας.

Με την εγκατάσταση του IDE θα πρέπει να έχει εμφανιστεί ένα εικονίδιο, με μια πασχαλίτσα, στην επιφάνεια εργασίας. Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ανοίγει το περιβάλλον του Microchip Studio IDE στην οθόνη του υπολογιστή μας, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο project κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο της εισαγωγικής σελίδας, όπως δείχνεται με το βέλος. Επίσης μπορούμε να ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον project κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο, όπως δείχνεται στην ίδια εικόνα. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα πρόσφατο δημιουργημένο project επιλέγοντας το όνομα του από την ενότητα Recent του εισαγωγικού παραθύρου.

Εναλλακτικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο project από το μενού και από το μονοπάτι: File > New >Project… όπως δείχνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να ανοίξουμε ένα ήδη υπάρχον project από το μενού και συγκεκριμένα από το μονοπάτι: File > Open > Project/Solution Μπορούμε, επίσης, να ανοίξουμε ένα πρόσφατο project από την επιλογή File > Recent Projects and Solutions.

Για παράδειγμα, στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα καινούργιο project. Κάνουμε κλικ στην επιλογή New Project είτε από την εισαγωγική σελίδα είτε από το μενού File. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο:

Πάνω αριστερά επιλέγουμε τι είδος προγράμματος θέλουμε να δημιουργήσουμε: κώδικα C/C++ ή κώδικα assembly. Στο παράδειγμα μας επιλέγουμε C/C++ και στο μέσο του παραθύρου επιλέγουμε GCC C Executable Project. Στην κάτω μεριά δίνουμε το όνομα του project και επιλέγουμε την θέση που θα αποθηκευτεί. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο ΟΚ.

Στην συνέχεια αναδύεται ένα καινούργιο παράθυρο που μας ζητά να επιλέξουμε τον μικροελεγκτή που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Ολοκληρώνουμε με κλικ στο ΟΚ. Το σχετικό παράθυρο είναι αυτό που ακολουθεί.

Μετά που θα κάνουμε κλικ στο ΟΚ, εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας του Microchip Studio, με ένα μικρό δοκιμαστικό κώδικα.

Για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή AVR χρειαζόμαστε (α) τον προγραμματιστή AVR και (β) την πλακέτα προγραμματισμού. Σε αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε τον προγραμματιστή AVRISP mkII όπως επιδεικνύεται στην ακόλουθη εικόνα.

Σαν πλακέτα προγραμματισμού έχουμε αναπτύξει ένα pcb που πάνω του υπάρχει μια βάση ZIF για τον AVR, ένα σταθεροποιητή τάσης 7805 για τροφοδοσία τάσης 5V για τον μικροελεγκτή, όπως και με την τάση GND. Επίσης πάνω σε αυτή την πλακέτα υπάρχει και μια 2Χ3 πινοσειρά για τον προγραμματισμό του AVR.

Η διάταξη των πιν της πινοσειράς προγραμματισμού φαίνεται στο σχήμα και ο ορισμός της διάταξης είναι όπως την βλέπουμε από πάνω. Στο σχήμα φαίνεται πως συνδέονται τα πινς με τα αντίστοιχα του AVR. Η τάση 5V και το GND του τροφοδοτικού που βρίσκεται στην πλακέτα προγραμματισμού συνδέονται, επίσης, στην πινοσειρά προγραμματισμού.

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον προγραμματιστή που χρησιμοποιούμε (αφού τον έχουμε συνδέσει) στο περιβάλλον Microchip Studio. Για να το κάνουμε αυτό, κάνουμε κλικ στο κουμπί None on.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο με την καρτέλα Tool (βλέπε την ακόλουθη εικόνα). Στο αναδυόμενο μενού Selected debugger/programmer επιλέγουμε AVRISP mkII. Δίπλα, επίσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού το Interface και θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το ISP.

Στην συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε εάν ο μικροελεγκτής θα λειτουργεί με κρυσταλλικό ταλαντωτή ή με εσωτερικό ταλαντωτή τύπου RC. Ακολουθούμε τα βήματα: από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Tools. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Device Programming.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο όπως αυτό της εικόνας και κάνουμε κλικ στο κουμπί Apply. Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

Επιλέγουμε την καρτέλα Fuses και δεξιά στο αναδυόμενο μενού LOW_SUT_CKSEL επιλέγουμε αν έχουμε κρυσταλλικό ή RC (εσωτερικό) ταλαντωτή καθώς και τη συχνότητα. Για να προγραμματίσουμε τα fuses κάνουμε κλικ στο Program.

Για να μεταγλωττίσουμε τον κώδικα που έχουμε γράψει κάνουμε Build Solution, είτε με το πλήκτρο F7 είτε από το μενού Build>Solution είτε από το κουμπί που δείχνεται στην ακόλουθη εικόνα.

Για να ανεβάσουμε τον μεταγλωττισμένο κώδικα και να προγραμματίσουμε τον μικροελεγκτή AVR κάνουμε κλικ στο κουμπί που δείχνεται στην ακόλουθη εικόνα ή εναλλακτικά με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+F5