3. Συνέχεια εγκατάστασης RPi OS

.

Μετά που έχουμε εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα για το RPi σε μια SD card με ένα card reader, τοποθετούμε την SD card στο Raspberry Pi. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που μας ζητά να κάνουμε μερικά βήματα ακόμα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

.

Μετά που πατήσουμε Next μας ζητά να δηλώσουμε τη χώρα που είμαστε. Επίσης μας ζητά τη γλώσσα και την ζώνη της ώρας για την αυτόματη ρύθμιση της ώρας. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την γλώσσα που θέλουμε να χρησιμοποιείται στην οθόνη και στο πληκτρολόγιο καθώς επίσης την σωστή εμφάνιση ώρας. Εδώ στην Ελλάδα που βρισκόμαστε μπορούμε να επιλέξουμε Greece και αυτόματα αλλάζει η γλώσσα σε Greek και το time zone σε Athens.

.

Σε αυτό το βήμα το Raspberry Pi μας ζητά να αλλάξουμε το password για λόγους ασφάλειας. Το προεπιλεγμένο password είναι το raspberry και συνίσταται ισχυρά η αλλαγή του. Προσέξτε να μην το ξεχάσετε σημειώνοντας το κάπου διότι θα σας χρειαστεί αρκετές φορές αργότερα.

.

Όταν συνδέσουμε το RPi με μια οθόνη είναι πιθανόν να εμφανιστεί ένα μαύρο πλαίσιο μεταξύ του γραφικού περιβάλλοντος και των ορίων της οθόνης. Για να μην εμφανιστεί το μαύρο πλαίσιο πρέπει το checkbox να είναι απενεργοποιημένο.

.

Σε αυτό το βήμα το RPi κάνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Από την λίστα των ασύρματων δικτύων που προβάλει, επιλέξτε το δικό σας ασύρματο δίκτυο, δίνοντας το password που απαιτείται.

.

Στο επόμενο βήμα το RPi ζητά αν θέλουμε να κάνει update στο λογισμικό. Αυτό είναι χρήσιμο έτσι ώστε να έχουμε τις τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών και αυτό για να έχουμε μεγαλύτερη προστασία από διαδικτυακές επιθέσεις. Θα διαπιστώσετε ότι συνεχώς βγαίνουν νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των εγκατεστημένων εφαρμογών, διότι η κοινότητα του RPi είναι μεγάλη και δραστήρια.

.

Για να κάνει το RPi το update του λογισμικού πατήστε Next και τότε θα αναζητήσει τις διαθέσιμες προς αναβάθμιση εφαρμογές Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι υπομονετικοί διότι θα απαιτήσει λίγο χρόνο ανάλογα με το πλήθος των εφαρμογών που χρειάζονται αναβάθμιση.

Για να κάνει το RPi αναβάθμιση των εφαρμογών θα πρέπει να είναι συνδεμένο στο διαδίκτυο και το ρολόι πάνω δεξιά στην οθόνη να δείχνει τη σωστή ώρα. Σε αντίθεση με τους άλλους υπολογιστές που έχουν εσωτερικό ρολόι με μπαταρία, το Raspberry Pi παίρνει την ώρα και την ημερομηνία από ένα διακομιστή στο διαδίκτυο που λειτουργεί με το πρωτόκολλο ΝΤΡ (Network Time Protocol)

.

Σε αυτό το στάδιο το RPiμας λέει ότι η διαδικασία εγκατάστασης έχει ολοκληρωθεί. Επίσης μας δείχνει που βρίσκεται το μενού με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε επανεκκίνηση για να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.