4. Το περιβάλλον του Raspberry Pi OS

Για να γνωρίσουμε το γραφικό περιβάλλον του Raspberry Pi ξεκινάμε από την επιφάνεια εργασίας. Η επιφάνεια εργασίας του RPi αποτελείται από το φόντο ενός τοπίου που πιάνει όλη την οθόνη, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Στην κορυφή της επιφάνειας εργασίας είναι η μπάρα εργασιών. Πάνω στη μπάρα εργασιών υπάρχουν εικονίδια για την εκτέλεση εφαρμογών. Τέρμα αριστερά της μπάρας εργασιών υπάρχει το εικονίδιο του σμέουρου  με το οποίο έχουμε πρόσβαση στο μενού εφαρμογών. Στα εικονίδια της θέσης (1) υπάρχει ο φυλλομετρητής, ο διαχειριστής αρχείων και το LXTerminal. Στο μέσο της μπάρας εργασιών, θέση (9), απεικονίζονται τα εικονίδια ανοικτών παραθύρων. Δεξιά της μπάρας εργασιών μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις και να λάβουμε πληροφορίες για το ασύρματο δίκτυο, π.χ. να επιλέξουμε ένα άλλο δίκτυο,  να έχουμε πρόσβαση στο ρολόι, να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τον ήχο.

Το μενού εφαρμογών που εμφανίζεται όταν κάνουμε κλικ στο κουμπί με σχήμα σμέουρου, πάνω αριστερά της μπάρας εργασιών βλέπουμε τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο RPi. Αυτές είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες εγκατεστημένες εφαρμογές αν είχαμε εγκαταστήσει την Full έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού μπορούμε να εγκαταστήσουμε εφαρμογές που παράγει το ίδρυμα RPi όποτε θέλουμε, όπως θα δούμε σε άλλη ενότητα.

Ψηλά στη μπάρα εργασιών της επιφάνειας εργασίας, υπάρχει το εικονίδιο του διαχειριστή αρχείων. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του διαχειριστή αρχείων, ανοίγει ένα νέο παράθυρο μέσα στην επιφάνεια εργασίας. Εδώ φαίνεται η δενδροειδή μορφή των φακέλων και αρχείων του RPi όπως σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.

Αριστερά έχουμε επιλέξει το φάκελο του χρήστη pi και έτσι στην περιοχή στα δεξιά φαίνονται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι του χρήστη pi. Αριστερά στο παράθυρο, βλέπουμε ότι ο φάκελος pi του βασικού χρήστη βρίσκεται μέσα στο γονικό φάκελο home. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους χρήστες μέσα στο φάκελο home, ώστε ο καθένας χρήστης να διατηρεί τα δικά του προσωπικά αρχεία.

Καθώς είμαστε στο παράθυρο του χρήστη pi βλέπουμε τους γνώριμους φακέλους όπως το Documents με τα έγγραφα του χρήστη pi, το φάκελο Downloads όπου εκεί πηγαίνουν τα αρχεία που κατεβάζουμε από το διαδίκτυο, καθώς και άλλοι φάκελοι με αρχεία μουσικής, εικόνων κ.ά.

Στην πάνω μεριά του παραθύρου που δημιουργήθηκε από τον διαχειριστή αρχείων, υπάρχει το μενού με μεγάλα εικονίδια. Με το αριστερό εικονίδιο μπορούμε να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο διαχείρισης αρχείων (θέση 4) ή να δημιουργήσουμε ένα νέο φάκελο (θέση 5). Τα επόμενα εικονίδια (θέση 6) ορίζουν την εμφάνιση των αρχείων.

Το εικονίδιο με το σύμβολο του σπιτάκιου στο εσωτερικό του, μας οδηγεί στο προσωπικό φάκελο pi. Τα εικονίδια του αριστερού και δεξιού βέλους μας βοηθάνε να πλοηγηθούμε στο ιστορικό των κινήσεων μας, ενώ το εικονίδιο με το βέλος προς τα πάνω, μας μεταφέρει στο γονικό φάκελο (θέση 7). Έτσι εδώ που είμαστε στο φάκελο του χρήστη pi, αν πατήσουμε το προς τα πάνω βέλος οδηγούμαστε κατά ένα φάκελο προς τα πάνω στη δενδροειδή μορφή που στην περίπτωση μας στο φάκελο home.

Στο λευκό πλαίσιο δεξιά στο μενού του παραθύρου χρήστη (θέση 8) εμφανίζεται το μονοπάτι στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, αν ανοίξουμε το φάκελο Bookshelf μέσα στο φάκελο pi στο λευκό πλαίσιο θα εμφανιστεί το μονοπάτι που εδώ είναι: /home/pi/Bookshelf.