Διασύνδεση του I2C LCD με το Arduino

Στις ηλεκτρονικές μας κατασκευές με το Arduino, συχνά θέλουμε να απεικονίσουμε κείμενο και ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι με ένα LCD module χαρακτήρων. Στη διασύνδεση ενός LCD module με το Arduino χρησιμοποιούνται αρκετά ψηφιακά Ι/Ο πινς που στην κατάσταση 4-bit mode φτάνει στα 6 πινς. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με […]

Λειτουργία του LCD module χαρακτήρων

Όταν κάνουμε ηλεκτρονικές κατασκευές σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να απεικονίσουμε δεδομένα όπως κείμενο ή αριθμούς. Αυτό μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χρησιμοποιώντας ένα LCD module χαρακτήρων. Η οθόνη LCD είναι ιδανική για την απεικόνιση αλφαριθμητικών δεδομένων. Οι LCD χαρακτήρων αποτελούνται από μικρά ορθογώνια στα  οποία κάθε χαρακτήρας απεικονίζεται μέσα σε αυτά, τα οποία αποτελούνται από ένα […]

Οδηγός για τη μονάδα απεικόνισης 0,96 OLED

Το organic light – emitting diode OLED είναι μια υψηλής αντίθεσης και υψηλής ανάλυσης μονάδα απεικόνισης, που προβάλει στο χρήστη μια εικόνα με άριστα χαρακτηριστικά. Αυτού του είδους μονάδα απεικόνισης δεν χρειάζεται πίσω φωτισμό, από την στιγμή που τον παράγει μόνο του, έτσι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα μεταξύ άλλων πολλών πλεονεκτημάτων, όπως η μικρή κατανάλωση, την […]