Διασύνδεση του I2C LCD με το Arduino

Στις ηλεκτρονικές κατασκευές που κάνουμε με το Arduino, συχνά δημιουργείται η ανάγκη της απεικόνισης δεδομένων. Ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε είναι με τη χρήση ενός LCD module χαρακτήρων. Στη διασύνδεση ενός LCD module με το Arduino χρησιμοποιούνται 6 ψηφιακά Ι/Ο πινς στην κατάσταση λειτουργίας 4-bit mode και μας μένουν διαθέσιμα 14 – 6 […]

Λειτουργία του LCD module χαρακτήρων

Όταν κάνουμε ηλεκτρονικές κατασκευές σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε να απεικονίσουμε δεδομένα όπως κείμενο ή αριθμούς. Αυτό μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χρησιμοποιώντας ένα LCD module χαρακτήρων. Η οθόνη LCD είναι ιδανική για την απεικόνιση αλφαριθμητικών δεδομένων. Οι LCD χαρακτήρων αποτελούνται από μικρά ορθογώνια στα  οποία κάθε χαρακτήρας απεικονίζεται μέσα σε αυτά. Κάθε θέση χαρακτήρα αποτελείται από […]

Οδηγός για τη μονάδα απεικόνισης 0,96 OLED

Το organic light – emitting diode OLED είναι μια υψηλής αντίθεσης και υψηλής ανάλυσης μονάδα απεικόνισης, που προβάλει στο χρήστη μια εικόνα με άριστα χαρακτηριστικά. Αυτού του είδους μονάδα απεικόνισης δεν χρειάζεται πίσω φωτισμό, από την στιγμή που τον παράγει μόνο του, έτσι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα μεταξύ άλλων πολλών πλεονεκτημάτων, όπως η μικρή κατανάλωση, την […]