Μέτρηση θερμοκρασίας με τον αναλογικό αισθητήρα TMP36

Σε αυτό το εδάφιο θα σας δείξω πώς να μετράτε την θερμοκρασία με τον αισθητήρα TMP36 και με βάση την πλατφόρμα Arduino. Ο αισθητήρας ΤΜΡ36 παρέχει μια αναλογική έξοδο τάσης η οποία είναι ανάλογη προς την ως μέτρηση θερμοκρασία. Ο ΤΜΡ36 είναι ένας αναλογικός αισθητήρας ο οποίος είναι φθηνός, αξιόπιστος και εύκολος στην χρήση, ο […]

Ανίχνευση καπνού/αερίων με τον αισθητήρα MQ2

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας δείξω πως θα χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα MQ2 για να ανιχνεύσετε καπνό ή αέρια. Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε συστήματα συναγερμού ανίχνευσης καπνού ή αερίων. Ο αισθητήρας MQ2 είναι ευαίσθητος για πολλαπλά αέρια αλλά δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Αυτός είναι ευαίσθητος και μπορεί να ανιχνεύσει  […]

Ανίχνευση κίνησης με τον αισθητήρα HC-SR501

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας δείξω πως μπορείτε να ανιχνεύσετε κίνηση θερμού σώματος χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η κατασκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα απλό σύστημα συναγερμού που με την βοήθεια κάποιου μικροελεγκτή, σαν τον μικροελεγκτή Arduino, βασισμένο στην αναπτυξιακή πλακέτα με τον Arduino Nano, που έχουμε παρουσιάσει σε άλλο μέρος […]

Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με τον αισθητήρα DHT22

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων DHT11 και DHT22 με τους οποίους μετράμε την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία οι οποίοι κατασκευάζονται από την εταιρία AOSONG. Αυτοί οι αισθητήρες είναι καλιμπραρισμένοι από την γραμμή παραγωγής και δεν χρειάζονται εξωτερικά εξαρτήματα για να λειτουργήσουν. Η απόλυτη υγρασία είναι η ποσότητα των υδρατμών […]

Μέτρηση αποστάσεων με τον αισθητήρα HC-SR04

Ένας τρόπος για να μετράμε αποστάσεις ηλεκτρονικά, είναι με την χρήση της μεθόδου της ανάκλασης των υπερήχων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα που διαδίδονται στον αέρα και έχουν συχνότητες πάνω από 20.000Ηz. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει ηχητικά κύματα μεταξύ 20Hz έως 20.000Ηz. Για ήχους συχνότητας μεγαλύτερης από 20.000Ηz, που ονομάζονται υπέρηχοι, δεν προκαλούν […]

Θερμόμετρο με το DS18B20 και με τη χρήση του Arduino

Ένας από τους ευκολότερους και φθηνότερους τρόπους μέτρησης της θερμοκρασίας με το Arduino είναι χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα DS18B20. Αυτός ο αισθητήρας επικοινωνεί ψηφιακά με τον μικροελεγκτή κάνοντας χρήση της 1-Wire διεπαφής.. Ο DS18B20 κατασκευάζεται από την εταιρεία Dallas Semiconductor Corp. και χρησιμοποιεί ένα μόνο ψηφιακό ακροδέκτη για αμφίδρομη επικοινωνία  με τον μικροελεγκτή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό […]

K125 αναπτυξιακή πλακέτα με το Arduino Nano

Για να διευκολυνθούμε με εργασίες πάνω στη πλατφόρμα Arduino με απεικόνιση πληροφοριών σε LCD οθόνη, αναπτύξαμε μια δοκιμαστική πλακέτα με βάση τον μικροελεγκτή AVR που είναι ενσωματωμένος πάνω στη μονάδα Arduino Nano. Επιπλέον πάνω στην πλακέτα έχουμε τοποθετήσει μια LCD οθόνη 2Χ16 χαρακτήρων και δυο σταθεροποιητές 5V και 3,3V. Τα επόμενα πιν του Arduino Nano […]

Ο αισθηρήρας θερμοκρασίας DS18B20

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20 Το DS18B20 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας για την μέτρηση θερμοκρασίας υπό μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος. Η έξοδος του είναι σε βαθμούς Κελσίου με ακρίβεια 9 εως 12 bit. Ο αισθητήρας DS18B20 παρέχει και λειτουργία συναγερμού θερμοκρασίας με προγραμματιζόμενα από το χρήστη πάνω και κάτω όρια θερμοκρασίας. Επειδή διαθέτει μνήμη EEPROM αυτά τα […]

Κ110 μίνι μετεωρολογικός σταθμός

Σε αυτό το πρότζεκτ, κατασκευάζουμε μια ηλεκτρονική πλακέτα για την μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Arduino Nano. Μετράμε τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση με τον αισθητήρα τύπου BMP280 και την υγρασία με τον αισθητήρα τύπου DHT22. Οι ενδείξεις απεικονίζονται στο ντισπλέι επτά τμημάτων εννέα ψηφίων. […]