Μέτρηση περιβαλλοντικών μεγεθών με τον αισθητήρα BME680

Με τη βοήθεια του αισθητήρα ΒΜΕ680 μπορούμε να έχουμε μια ένδειξη για την ποιότητα αέρα μέσα στο σπίτι, στις αίθουσες σχολείων, στους χώρους εργασίας κ.ά. Επίσης με τον ίδιο αισθητήρα, μπορούμε να μετρήσουμε την θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την υγρασία και όλα αυτά με την διασύνδεση του ΒΜΕ680 με την πλατφόρμα Arduino. Ο ΒΜΕ680 μπορεί […]

Κ135 Αναπτυξιακή πλακέτα Arduino Nano

Για να διευκολυνθούμε στην ανάπτυξη έργων με την πλατφόρμα Arduino, δημιουργήσαμε μια αναπτυξιακή πλακέτα βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο μέλος της οικογένειας Arduino, στο Arduino Nano, όπως την παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Καρδιά της πλακέτας είναι το module Arduino Nano όπου πάνω του υπάρχει ένας μικροελεγκτής AVR και συγκεκριμένα ο ATmega328Ρ που μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα […]

Shield για την μέτρηση της θερμοκρασίας

Σε αυτή την εργασία θα μιλήσουμε για τον αναλογικό αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας, αυτόν με τύπο ΤΜΡ36. Άλλοι αισθητήρες της ίδιας κατηγορίας, με παρόμοια χαρακτηριστικά, είναι οι ΤΜΡ35 και ΤΜΡ37, για τους οποίους δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το εδάφιο, αλλά ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα εγχειρίδια λειτουργίας τους στο διαδίκτυο. Ο ΤΜΡ36 είναι ένας […]

Μέτρηση θερμοκρασίας με τον αναλογικό αισθητήρα TMP36

Σε αυτή την εργασία θα μάθετε πώς να μετράτε την θερμοκρασία με τον αισθητήρα TMP36 χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Arduino. Ο αισθητήρας ΤΜΡ36 παρέχει μια αναλογική έξοδο τάσης η οποία είναι ανάλογη προς την ως μέτρηση θερμοκρασία. Ο ΤΜΡ36 είναι ένας αναλογικός αισθητήρας ο οποίος είναι φθηνός, αξιόπιστος και εύκολος στην χρήση και κατασκευάζεται από την […]

Ανίχνευση καπνού/αερίων με τον αισθητήρα MQ2

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας δείξω πως θα χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα MQ2 για να ανιχνεύσετε καπνό ή αέρια. Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε συστήματα συναγερμού ανίχνευσης καπνού ή αερίων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της ποιότητας αέρα στους κλειστούς χώρους. Ο αισθητήρας MQ2 είναι ευαίσθητος για πολλαπλά αέρια […]

Ανίχνευση κίνησης με τον αισθητήρα HC-SR501

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας δείξω πως μπορείτε να ανιχνεύσετε κίνηση θερμού σώματος χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η κατασκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα απλό σύστημα συναγερμού, βασισμένο σε κάποιο μικροελεγκτή, σαν τον μικροελεγκτή Arduino, που χρησιμοποιούμε στην αναπτυξιακή πλακέτα με τον Arduino Nano, που έχουμε παρουσιάσει σε άλλο μέρος αυτού […]

Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με τον αισθητήρα DHT22

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων DHT11 και DHT22 με τους οποίους μετράμε την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία οι οποίοι κατασκευάζονται από την εταιρία AOSONG. Αυτοί οι αισθητήρες είναι καλιμπραρισμένοι από την γραμμή παραγωγής και δεν χρειάζονται εξωτερικά εξαρτήματα για να λειτουργήσουν. Η απόλυτη υγρασία είναι η ποσότητα των υδρατμών […]

Μέτρηση αποστάσεων με τον αισθητήρα HC-SR04

Ένας τρόπος για να μετράμε αποστάσεις ηλεκτρονικά, είναι με την χρήση της μεθόδου της ανάκλασης των υπερήχων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα που διαδίδονται στον αέρα και έχουν συχνότητες πάνω από 20.000Ηz. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει ηχητικά κύματα μεταξύ 20Hz έως 20.000Ηz. Για ήχους συχνότητας μεγαλύτερης από 20.000Ηz, που ονομάζονται υπέρηχοι, δεν προκαλούν […]

Θερμόμετρο με το DS18B20 βασισμένο στο Arduino

Ένας από τους ευκολότερους και φθηνότερους τρόπους μέτρησης της θερμοκρασίας με το Arduino είναι χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα DS18B20. Αυτός ο αισθητήρας επικοινωνεί ψηφιακά με τον μικροελεγκτή κάνοντας χρήση της 1-Wire διεπαφής.. Ο DS18B20 κατασκευάζεται από την εταιρεία Dallas Semiconductor Corp. και χρησιμοποιεί ένα μόνο ψηφιακό ακροδέκτη για αμφίδρομη επικοινωνία  με τον μικροελεγκτή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό […]

Κ110 μίνι μετεωρολογικός σταθμός

Σε αυτό το πρότζεκτ, κατασκευάζουμε μια ηλεκτρονική πλακέτα για την μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Arduino Nano. Μετράμε τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση με τον αισθητήρα τύπου BMP280 και την υγρασία με τον αισθητήρα τύπου DHT22. Οι ενδείξεις απεικονίζονται στο ντισπλέι επτά τμημάτων εννέα ψηφίων. […]