Προγραμματίζοντας τον AVR με το Microchip Studio

Μπορείτε να αναπτύσσετε κώδικα και να προγραμματίζετε τους μικροελεγκτές AVR μέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης IDE που μπορείτε να το βρείτε με το όνομα Microchip Studio. Εγκατάσταση του Microchip Studio Για να εγκαταστήσετε το IDE για τους μικροελεγκτές AVR πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης της σελίδας Google τις λέξεις “Microchip Studio avr” και στις επιλογές που […]

Εισαγωγή στους μικροελεγκτές AVR

Τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα CPU σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με χρήση ενός αριθμού ηλεκτρονικών λυχνιών κενού. Οι ηλεκτρονικές λυχνίες είναι ογκώδης και καταναλώνουν αυξημένη ηλεκτρική ενέργεια. Η ανακάλυψη του τρανζίστορ και τα μετέπειτα ολοκληρωμένα κυκλώματα IC έδωσαν μεγάλη ανάπτυξη στις CPUs  που τώρα τοποθετούνται πάνω σε τυπωμένα κυκλώματα PCB. Η μετέπειτα τεχνολογία των IC επιτρέπει την […]