Αριθμητικά συστήματα

Ένα αριθμητικό σύστημα είναι ένα σύνολο από ψηφία (αριθμοί και χαρακτήρες) που χρησιμοποιούνται για αρίθμηση και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση). Η ανάπτυξη των αριθμητικών συστημάτων βασίζεται σε δυο αρχές: Πρώτον, την ύπαρξη βάσης του συστήματος και Δεύτερον, την  ύπαρξη αξίας – βάρους των θέσεων των συμβόλων. Το περισσότερο χρησιμοποιούμενο αριθμητικό σύστημα είναι το δεκαδικό. […]

Εισαγωγή στους μικροελεγκτές AVR

Τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα CPU σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με χρήση ενός αριθμού ηλεκτρονικών λυχνιών κενού. Οι ηλεκτρονικές λυχνίες είναι ογκώδης και καταναλώνουν αυξημένη ηλεκτρική ενέργεια. Η ανακάλυψη του τρανζίστορ και τα μετέπειτα ολοκληρωμένα κυκλώματα IC έδωσαν μεγάλη ανάπτυξη στις CPUs  που τώρα τοποθετούνται πάνω σε τυπωμένα κυκλώματα PCB. Η μετέπειτα τεχνολογία των IC επιτρέπει την […]