Διαχείριση αρχείων

Εγγραφή στην οθόνη Η εντολή echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε στην οθόνη: Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, αν η αριθμητική έκφραση είναι κλεισμένη σε παρεμθέσεις: Εγγραφή σε αρχείο Με την ίδια εντολή echo μπορούμε να γράψουμε σε αρχείο, με χρήση του τελεστή >. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Εδώ με […]

Διαχείριση φακέλων

Η δημιουργία υποφακέλων γίνεται με την εντολή mkdir ακολουθούμενη από το όνομα υποφακέλου. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα υποφάκελο μέσα στο φάκελο χρήστη pi. Χρησιμοποιούμε την εντολή rmdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποφακέλου για να διαγράψουμε τον υποφάκελο: Τώρα ας δούμε ένα διαφορετικό τρόπο πλοήγησης στο δενδροειδές σύστημα φάκέλων. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να […]

Δουλεύοντας με την γραμμή εντολών

Η εντολή pwd της γραμμής εντολών μας δίνει το μονοπάτι της δενδροειδής κατάταξης αρχείων από τη ρίζα έως τον τρέχων φάκελο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Με την εντολή ls παίρνουμε τα περιεχόμενα του τρέχων φακέλου. Συγκεκριμένα εδώ που είναι τρέχων φάκελος ο pi με την  εντολή ls παίρνουμε τη δομή σε αρχεία και υποφακέλους του φακέλου […]

Η γραμμή εντολών του RPi

Το λειτουργικό σύστημα για το Raspberry pi βασίζεται σε μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Linux. To Linux είναι ένα ανοικτού κώδικα λειτουργικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο UNIX το οποίο έχει αναπτυχθεί με συνεργασία πολλών εταιριών και πανεπιστημίων. Το χαρακτηριστικό αυτών των λειτουργικών συστημάτων είναι το Command Line Inteface στο οποίο εισάγουμε τις εντολές και […]