Πρώτα βήματα με το Raspberry Pi

Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο Raspberry Pi. Αυτός είναι ένας ολοκληρωμένος υπολογιστής μιας πλακέτας  με μέγεθος μιας παλάμης ή όπως ονομάζεται SBC (single board computer). Με αυτό μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές Internet of Thinks ή αλλιώς όπως λέγονται το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Το IoT είναι η διασύνδεση έξυπνων συσκευών, […]