Ο αισθηρήρας θερμοκρασίας DS18B20

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20 Το DS18B20 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας για την μέτρηση θερμοκρασίας υπό μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος. Η έξοδος του είναι σε βαθμούς Κελσίου με ακρίβεια 9 εως 12 bit. Ο αισθητήρας DS18B20 παρέχει και λειτουργία συναγερμού θερμοκρασίας με προγραμματιζόμενα από το χρήστη πάνω και κάτω όρια θερμοκρασίας. Επειδή διαθέτει μνήμη EEPROM αυτά τα […]