Οι οδηγοί ντισπλέι MAX7221 και ΜΑΧ 7219

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας πω για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7221 και ΜΑΧ7219, που αποτελούν οδηγούς ντισπλέϊ επτά τμημάτων LED, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν μέχρι οκτώ ψηφία. Θα σας πω το πώς επικοινωνούν σειριακά με ένα μικροελεγκτή καθώς επίσης θα περιγράψω τις εντολές που δέχονται απ’ αυτόν. Στη σελίδα “κατασκευές” παρουσιάζουμε την κατασκευή […]

DS1302 ολοκληρωμένο κύκλωμα ημερομηνίας και ώρας

DESCRIPTION-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DS1302 είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, που παρέχει ψηφιακά την ημερομηνία και ώρα. Επίσης περιλαμβάνει 31 bytes γενικού σκοπού RAM συντηρούμενη με μπαταρία. Επικοινωνεί με τον μικροελεγκτή με ένα απλό σειριακό πρωτόκολλο. Το DS1302 παρέχει πληροφόρηση για δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρα, ημερομηνία, μήνα και χρόνο. Στο τέλος κάθε μήνα, η ημερομηνία αυτόματα αλλάζει για […]