Το ολοκληρωμένο κύκλωμα

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει τον όρο « μικροεπεξεργαστής». Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ( ή όπως συνηθίζεται, απλά « ολοκληρωμένο») που επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες σε ένα Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ). Συγκεκριμένα, κρατά πληροφορίες για το ποια πλήκτρα έχουν πατηθεί, […]

Η δίοδος

Η δίοδος ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό εξάρτημα που επιτρέπει τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος στην μια κατεύθυνση ενώ απαγορεύει την διέλευση του ρεύματος στην αντίθετη κατεύθυνση. Αποτελείται από την επαφή ενός ημιαγωγού τύπου Ρ με ένα ημιαγωγό τύπου Ν. Ο ακροδέκτης που συνδέεται στο τμήμα Ρ λέγεται άνοδος, ενώ ο ακροδέκτης που συνδέεται στο […]

Το τρανζίστορ

Το τρανζίστορ ανακαλύφθηκε το 1948 από τους J. Bardeen και W. Brattain στα εργαστήρια της αμερικάνικης εταιρείας τηλεπικοινωνιών Bell. To 1956 αυτοί μαζί με τον συνεργάτη τους W. Shockley που διατύπωσε την θεωρία του τρανζίστορ επαφής, τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel. Πράγματι, το τρανζίστορ είναι μια επαναστατική εφεύρεση, που έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, […]

Το μεγάφωνο

Τα μεγάφωνα είναι διατάξεις οι οποίες μετατρέπουν τα (ακουστικά) ηλεκτρικά σήματα σε ηχητικά κύματα. Πρόκειται δηλαδή για ηλεκτρομηχανικούς μετατροπείς ενέργειας που δέχονται ηλεκτρική ενέργεια και την μετατρέπουν σε ηχητική ενέργεια. Χαρακτηριστικά μεγέθη μεγαφώνων είναι α) Η ισχύς β) Ο βαθμός απόδοσης γ) Η απόκριση συχνότητας δ) Η σύνθετη αντίσταση. Η ισχύς ενός μεγαφώνου που αναφέρει […]

Το μικρόφωνο

Μικρόφωνα είναι συσκευές που μετατρέπουν τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά σήματα. Χρησιμοποιούνται ευρέως στα στούντιο καταγραφής φωνής, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Έγινε αντιληπτό ότι η ποιότητα του αναπαραγόμενου ήχου έχει άμεση σχέση με την ποιότητα του μικροφώνου που χρησιμοποιείται στην ηχογράφηση. Η έρευνα που αναπτύχτηκε στην κατασκευή του μικροφώνου, έχει σαν […]

Η λυχνία κενού

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής λυχνίας έδωσε το ξεκίνημα της μεγάλης ανάπτυξης των ηλεκτρονικών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, με την κατασκευή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Όμως η επικράτηση των ημιαγωγών το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα εκτόπισε τις ηλεκτρονικές λυχνίες που σήμερα θεωρούνται παρελθόν. Όμως ποτέ δεν πρόκειται να εκλείψουν από το προσκήνιο […]

Ο κρύσταλλος

Ορισμένοι κρύσταλλοι έχουν την εξής ιδιότητα: Με την εφαρμογή μηχανικών πιέσεων πάνω τους παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το φαινόμενο αυτό της μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική, από ένα κρύσταλλο, ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Επίσης, παρατηρήθηκε και το αντίστροφο φαινόμενο: Με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου σε ένα κρύσταλλο, παρατηρούνται ταλαντώσεις μετατρέποντας τη ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική. Αυτό […]

Το πηνίο

Μαγνητικό πεδίο Όπως γνωρίζουμε από τον ηλεκτρομαγνητισμό, γύρω από ένα ρευματοφόρο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος στον οποίο όταν ένα κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο εισέρχεται σ΄αυτόν, του ασκείται μαγνητική δύναμη. Το μαγνητικό πεδίο περιγράφεται από το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου B και ορίζεται σε κάθε σημείο με τρόπο ώστε η […]

Ο πυκνωτής

Ο πυκνωτής είναι ένα άλλο πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο είδος ηλεκτρονικού εξαρτήματος. Ο πυκνωτής είναι ένα παθητικό ηλεκτρονικό εξάρτημα που αποτελείται από ένα σύστημα δυο αγώγιμων πλακών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και ανάμεσα τους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Οι δυο αυτοί αγωγοί ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή, ενώ το μονωτικό υλικό ονομάζεται διηλεκτρικό. Η εφαρμογή […]

Η αντίσταση

Ένα βασικό στοιχείο κυκλώματος είναι η “αντίσταση”. Αυτό είναι το στοιχείο κυκλώματος για το οποίο η τάση στα άκρα του V και το ρεύμα I που το διαρρέει συνδέονται με γραμμική σχέση. Συγκεκριμένα στις “αντιστάσεις” ισχύει η σχέση V = I ·R, όπου R σταθερά. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι ο λόγος της τάσης V […]