Ο παλμογράφος

Ο παλμογράφος είναι ένα βασικό και ευρεία χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό όργανο εργαστηρίου ηλεκτρονικών. Ο παλμογράφος επιτρέπει την απεικόνιση κυματομορφών σε δυο διαστάσεις. Στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται το πλάτος του σήματος και στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος. Δηλαδή με τον παλμογράφο μπορούμε να δούμε την γραφική παράσταση του πλάτους τάσης του σήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. […]

Το συχνόμετρο

Το συχνόμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συχνότητας ενός επαναλαμβανόμενου σήματος. Η συχνότητα ενός επαναλαμβανόμενου σήματος, ορίζεται με τον αριθμό των παλμών που συμβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Αρχή λειτουργίας Στα περισσότερα συχνόμετρα, η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα απαριθμητή, που μετρά τον αριθμό των γεγονότων που συμβαίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό […]

Η γεννήτρια σήματος

Οι γεννήτριες σημάτων είναι όργανα εργαστηρίου, που είναι ικανά να παράγουν μια ποικιλία από επαναλαμβανόμενες κυματομορφές. Μια γεννήτρια σήματος, μπορεί να είναι τύπου υψηλών συχνοτήτων RF ή ακουστικών συχνοτήτων. Η βασική κυματομορφή που μπορεί να παράγει μια γεννήτρια σήματος είναι η ημιτονοειδής, ενώ έχει τη δυνατότητα να παράγει κι άλλες επαναλαμβανόμενες κυματομορφές όπως πριονωτή, τριγωνική […]

Το πολύμετρο

Το πολύμετρο γνωστό ως VOM (Volt-Ohm meter) είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης που συνδυάζει πολλά μετρητικά όργανα σε μια μονάδα. Ένα τυπικό πολύμετρο περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες, όπως μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης. Ένα πολύμετρο μπορεί να είναι κατασκευασμένο με αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα. Το αναλογικό πολύμετρο, βασίζεται σε ένα αναλογικό κινητού πηνίου μικροαμπερόμετρο, στο οποίο […]