Αναπτυξιακή πλακέτα με τον ΜΑΧ7221 ή ΜΑΧ7219

Έχουμε σχεδιάσει μια PCB αναπτυξιακή πλακέτα, διπλής όψης, διαστάσεων 17cmΧ6cm η οποία έχει βάση για τον οδηγό ΜΑΧ7219 ή τον ΜΑΧ7221 (είναι η ίδια πλακέτα και για τους δύο οδηγούς). Πάνω στην πλακέτα συνκολούνται οχτώ ψηφία 0,56 inches κοινής καθόδου, ένα τροφοδοτικό 5V βασισμένο στο ολοκληρωμένο κύκλωμα LT1076-5 και μερικά ακόμη παθητικά εξαρτήματα και συγκεκριμένα […]