Το πρωτόκολλο επικοινωνίας SPI

Το SPI (Serial Peripheral Interface) πρωτόκολλο αρχικά προτάθηκε από την εταιρεία Freescale για να απλοποιήσει τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ ενός μικροελεγκτή και περιφερειακών συσκευών (ολοκληρωμένα κυκλώματα). Το SPI πρωτόκολλο επιτρέπει στον μικροελεγκτή να επικοινωνεί σειριακά και σύγχρονα με τις περιφερειακές συσκευές, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ξεχωριστές γραμμές για τα δεδομένα και το σήμα ρολογιού, […]