Οι οδηγοί ντισπλέι MAX7221 και ΜΑΧ 7219

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας πω για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7221 και ΜΑΧ7219, τα οποία είναι οδηγοί ντισπλέϊ επτά τμημάτων LED τα οποία παρέχουν ένδειξη μέχρι οκτώ ψηφία και θα σας πω το πώς επικοινωνούν σειριακά με ένα μικροελεγκτή καθώς επίσης και τις εντολές που δέχονται απ’ αυτόν. Στη σελίδα “κατασκευές” παρουσιάζουμε την κατασκευή […]

DS1302 ολοκληρωμένο κύκλωμα ημερομηνίας και ώρας

DESCRIPTION-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DS1302 είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, που παρέχει ψηφιακά την ημερομηνία και ώρα. Επίσης περιλαμβάνει 31 bytes γενικού σκοπού RAM συντηρούμενη με μπαταρία. Επικοινωνεί με τον μικροελεγκτή με ένα απλό σειριακό πρωτόκολλο. Το DS1302 παρέχει πληροφόρηση για δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρα, ημερομηνία, μήνα και χρόνο. Στο τέλος κάθε μήνα, η ημερομηνία αυτόματα αλλάζει για […]