6. Χρήση της γραμμής εντολών

Η εντολή man Για να μάθουμε το πώς θα χρησιμοποιούμε μια εντολή κάνουμε χρήση της εντολής man. Για να εμφανίσουμε πληροφορίες με τον τρόπο που θα χρησιμοποιούμε π.χ. την εντολή mkdir δίνουμε στην γραμμή εντολών: Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + Z κάνουμε έξοδο από την man Ημερομηνία, ώρα και ημερολόγιο Για να εμφανίσουμε […]

5. Άδειες πρόσβασης αρχείων και καταλόγων

Ένα από τα πιο σημαντικά ορίσματα που παίρνει η εντολή ls είναι το “-l”. Κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής με το συγκεκριμένο όρισμα εμφανίζεται μια λίστα με τις άδειες πρόσβασης των αρχείων και υποκαταλόγων που εμπεριέχονται στον τρέχον κατάλογο. Επίσης δείχνει τα μεγέθη των αρχείων και πότε αυτά τροποποιήθηκαν τελευταία. Στο παράδειγμα της παρακάτω […]

4. Διαχείριση αρχείων

Εγγραφή στην οθόνη Η εντολή echo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψουμε στην οθόνη: Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων, αν η αριθμητική έκφραση είναι κλεισμένη σε παρεμθέσεις: Εγγραφή σε αρχείο Με την ίδια εντολή echo μπορούμε να γράψουμε σε αρχείο, με χρήση του τελεστή >. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Εδώ με […]

3. Διαχείριση καταλόγων

Δημιουργία και διαγραφή καταλόγων Η δημιουργία υποκαταλόγων γίνεται με την εντολή mkdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποκαταλόγου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στο επόμενο παράδειγμα δημιουργούμε ένα υποκατάλογο μέσα στο κατάλογο χρήστη pi. Χρησιμοποιούμε την εντολή rmdir ακολουθούμενη από το όνομα του υποκαταλόγου για να διαγράψουμε τον υποκατάλογο: Πλοήγηση στο δενδροειδές σύστημα καταλόγων Τώρα ας […]

2. Δουλεύοντας με την γραμμή εντολών

Η εντολή pwd (print working directory) Η εντολή pwd της γραμμής εντολών μας δίνει το μονοπάτι της δενδροειδής κατάταξης αρχείων από τη ρίζα έως τον τρέχων κατάλογο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Η εντολή ls (List files and directories) Με την εντολή ls παίρνουμε τα περιεχόμενα του τρέχων καταλόγου. Συγκεκριμένα εδώ που είναι τρέχων κατάλογος ο pi […]

1. Η γραμμή εντολών του RPi

Το λειτουργικό σύστημα για το Raspberry pi βασίζεται σε μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος Linux. To Linux είναι ένα ανοικτού κώδικα λειτουργικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο UNIX που έχει αναπτυχθεί με συνεργασία πολλών εταιρειών και πανεπιστημίων. Το χαρακτηριστικό αυτών των λειτουργικών συστημάτων είναι το Command Line Inteface στο οποίο εισάγουμε τις εντολές και δεδομένα […]