6. Εγκατάσταση προγραμμάτων στο RPi

Στη πλατφόρμα Raspberry Pi για να εγκαταστήσουμε εφαρμογές, χρησιμοποιούμε άλλες εφαρμογές που λέγονται εφαρμογές διαχείρισης πακέτων ή αλλιώς package managers. Οι εφαρμογές διαχείρισης πακέτων έχουν πρόσβαση σε τράπεζες λογισμικού και με αυτό τον τρόπο αναζητούμε τις εφαρμογές που θέλουμε να εγκαταστήσουμε. Εφαρμογές διαχείρισης πακέτων μπορούμε να βρούμε στα έξυπνα κινητά όπως το app store της […]

5. Ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος RPi

Σε αυτό το άρθρο θα μάθουμε να κάνουμε ρυθμίσεις πάνω στο λειτουργικό σύστημα του RPi. Αυτό γίνεται πηγαίνοντας στο Mενού εφαρμογών και από εκεί στο υπομενού Προτιμήσεις. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις πάνω στο λειτουργικό σύστημα. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποιες επιλογές που κάναμε κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. […]

4. Το περιβάλλον του Raspberry Pi OS

Για να γνωρίσουμε το γραφικό περιβάλλον του Raspberry Pi ξεκινάμε από την επιφάνεια εργασίας. Η επιφάνεια εργασίας του RPi αποτελείται από το φόντο ενός τοπίου που πιάνει όλη την οθόνη, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: Στην κορυφή της επιφάνειας εργασίας είναι η μπάρα εργασιών. Πάνω στη μπάρα εργασιών υπάρχουν εικονίδια για την εκτέλεση εφαρμογών. Τέρμα […]

3. Συνέχεια εγκατάστασης RPi OS

. Μετά που έχουμε εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα για το RPi σε μια SD card με ένα card reader, τοποθετούμε την SD card στο Raspberry Pi. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που μας ζητά να κάνουμε μερικά βήματα ακόμα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. . Μετά που πατήσουμε Next μας ζητά να δηλώσουμε […]

2. Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στο RPi

Ξεκινούμε αυτή την ενότητα με την επίσκεψη μας στον ιστότοπο του Raspberry Pi και συγκεκριμένα μεταβαίνουμε στη σελίδα με διεύθυνση raspberrypi.org. Εδώ μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληθώρα εφαρμογών για το Raspberry Pi, όπως για παράδειγμα λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από χρήστες που συνεισφέρουν για την δημιουργία εφαρμογών για το Raspberry Pi. Πριν ή μετά […]

1. Πρώτα βήματα με το Raspberry Pi

Σε αυτή τη σειρά μαθημάτων θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο Raspberry Pi. Αυτός είναι ένας ολοκληρωμένος υπολογιστής μιας πλακέτας  με μέγεθος μιας παλάμης ή όπως ονομάζεται SBC (single board computer). Με αυτό μπορούμε να αναπτύξουμε εφαρμογές Internet of Thinks (IoT) ή αλλιώς όπως λέγονται το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Με το IoT μπορούμε να έχουμε […]