Θεώρημα Norton

Το θεώρημα Norton, είναι ένα άλλο εργαλείο για την ανάλυση σύνθετων κυκλωμάτων. Όπως το θεώρημα Thevenin, έτσι το θεώρημα Norton, παίρνει ένα σύνθετο κύκλωμα δυο άκρων και το αντικαθιστά με ένα απλό ισοδύναμο κύκλωμα. Αντί για μια πηγή τάσης Thevenin σε σειρά με μια αντίσταση Thevenin, το ισοδύναμο κύκλωμα Norton αποτελείται από μια πηγή ρεύματος […]

Θεώρημα Thevenin

Υποθέτουμε ότι έχουμε το σύνθετο κύκλωμα του σχήματος. Ενδιαφερόμαστε για τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο σημείων των Α και F (ή άλλων σημείων, δεν έχει σημασία) και την τιμή του ρεύματος αν συνδεθεί μια αντίσταση φορτίου, στα σημεία αυτά τα άκρα. Αν επιχειρήσουμε για τη λύση με την εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff, θα […]

Το θεώρημα της υπέρθεσης στα ηλεκτρονικά

Το θεώρημα της υπέρθεσης, παίζει σπουδαίο ρόλο στα ηλεκτρονικά και είναι χρήσιμο στην ανάλυση κυκλωμάτων όταν ένα γραμμικό κύκλωμα περιέχει δυο ή περισσότερες πηγές. Αυτό διατυπώνεται ως εξής: Θεώρημα της υπέρθεσης: το ρεύμα σε ένα κλάδο ενός γραμμικού κυκλώματος, είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων που θα προκαλούνται από κάθε μια πηγή, αν οι […]

Μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης

Τα βολτόμετρα, αμπερόμετρα και ωμόμετρα χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της τάσης, του ρεύματος και της αντίστασης αντίστοιχα. Ιδανικά τα όργανα αυτά, δεν πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία του κυκλώματος κατά την διάρκεια της μέτρησης. Θεωρητικά ενα ιδανικό βολτόμετρο, δεν τραβά ρεύμα κατά την μέτρηση της τάσης μεταξύ δυο σημείων του κυκλώματος, για το λόγο ότι […]

Πηγές ρεύματος και τάσης

Μια ιδανική πηγή τάσης, είναι μια συσκευή δυο ακροδεκτών, που διατηρεί σταθερή τάση μεταξύ των ακροδεκτών της. Εάν ένα μεταβλητό φορτίο συνδεθεί στην ιδανική πηγή τάσης, η τάση της πηγής παραμένει ανεπηρέαστη και σταθερή στη ίδια τιμή ανεξάρτητα με αλλαγές στην αντίσταση φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι, μια ιδανική πηγή τάσης παρέχει τόσο ρεύμα στο φορτίο […]

Συνδεσμολογία παράλληλα και σε σειρά αντιστάσεις

Παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων. Σε ένα κύκλωμα, οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν με πολλούς διαφορετικούς τόπους. Χαρακτηριστικός τρόπος συνδεσμολογίας αντιστάσεων είναι η σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα και σε σειρά. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η μια άκρη των αντιστάσεων συνδέονται μαζί, καθώς και οι άλλες άκρες συνδέονται μαζί. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης […]

Οι νόμοι του Kirchhoff

Η αντίσταση Ένα βασικό στοιχείο κυκλώματος είναι η “αντίσταση”. Αυτό είναι το στοιχείο κυκλώματος για το οποίο η τάση στα άκρα του V και το ρεύμα που το διαρρέει Ι συνδέονται με γραμμική σχέση. Στην αντίσταση έχουμε τη σχέση: V=I·R όπου R είναι μια σταθερά που ονομάζεται τιμή της αντίστασης. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι […]

Ένταση ρεύματος – τάση

Ηλεκτρισμός Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος διαπίστωσε πως το κεχριμπάρι όταν τρίβεται σε μάλλινο ύφασμα αποκτά την ιδιότητα να έλκει τρίχες, μικρά τεμάχια δέρματος κ.τ.λ. Τα φαινόμενα αυτά ονομάστηκαν ηλεκτρικά φαινόμενα από την αρχαία ονομασία του κεχριμπαριού «ήλεκτρο». Για να ερμηνευτούν τα ηλεκτρικά φαινόμενα, έγινε αποδεκτή η ύπαρξη ενός φυσικού μεγέθους που ονομάστηκε ηλεκτρικό φορτίο. Διαπιστώθηκε […]