Το θεώρημα της υπέρθεσης

Το θεώρημα της υπέρθεσης ή θεώρημα της επαλληλίας ορίζει ότι η απόκριση σε ένα κλάδο ενός κυκλώματος ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των αποκρίσεων που θα προκαλούνταν στον κλάδο, αν η κάθε πηγή δρούσε ανεξάρτητα από τις άλλες.  Για να εφαρμόσουμε το θεώρημα της επαλληλίας, πρέπει να διατηρούμε κάθε φορά ενεργή μόνο μια πηγή ρεύματος […]

Τα θεωρήματα ανάλυσης κυκλωμάτων Thevenin και Norton

Το θεώρημα Thevenin Σε προηγούμενα εδάφια παρουσιάσαμε τους κανόνες του Kirchhoff για να αναλύσουμε ένα κύκλωμα και να βρούμε τις τάσεις και τα ρεύματα στο κύκλωμα. Όμως υπάρχουν περισσότερα θεωρήματα ανάλυσης κυκλωμάτων με τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε τις τάσεις και τα ρεύματα. Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο από αυτά είναι το θεώρημα Thevenin. Το θεώρημα Thevenin […]

Κανόνας των τάσεων του Kirchhoff

Ο κανόνας των τάσεων του Kirchhoff είναι ο δεύτερος θεμελιώδης κανόνας που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση κυκλωμάτων. Η βασική του ιδέα είναι ότι το αλγεβρικό άθροισμα των τάσεων (ή διαφορών δυναμικού) γύρω από ένα κλειστό βρόγχο ενός κυκλώματος είναι ίσο με μηδέν. Ας σημειώσουμε ότι ο όρος «αλγεβρικό άθροισμα» σημαίνει ότι παίρνουμε υπόψη τις πολικότητες και […]

Ο κανόνας των ρευμάτων του Kirchhoff

Πολλές φορές σε σύνθετα κυκλώματα όπως σε γέφυρές ή σε Τ δικτυώματα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκέτο τον νόμο του Ωμ για να βρούμε τα ρεύματα και τις τάσεις κατά μήκος του κυκλώματος. Σε αυτούς τους τύπους υπολογισμών χρειαζόμαστε ορισμένους κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν σε εμάς να γράψουμε τις εξισώσεις του κυκλώματος. Οι εξισώσεις […]

Αντίσταση – νόμος του Ωμ

Η έννοια της αντίστασης Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που κινούνται μέσα σε ένα υλικό, συναντούν κάποιου είδους αντίστασης ανάλογη της μηχανικής τριβής. Η ηλεκτρική πηγή σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο μέσα στους αγωγούς με αποτέλεσμα να ασκείται ηλεκτρική δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια και η ηλεκτρική ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος να μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια […]

Τύποι κυκλωμάτων και στοιχείων κυκλωμάτων

Χρησιμοποιώντας τις έννοιες του ρεύματος και της τάσης, θα ορίσουμε με αυστηρότητα μια νέα έννοια το στοιχείο κυκλώματος. Είναι βασικό το να διαφοροποιούμε μεταξύ της φυσικής συσκευής αυτής καθ’ εαυτής και του μαθηματικού μοντέλου αυτής της συσκευής, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε την συμπεριφορά της σε ένα κύκλωμα. Η εκλογή ενός συγκεκριμένου […]

Ηλεκτρικό ρεύμα και τάση

Εκτελούμε το ακόλουθο πείραμα: Παίρνουμε μια ηλεκτρική πηγή και διαμέσου ενός διακόπτη την συνδέουμε με αγωγούς με ένα θερμαντικό σώμα. Λέμε ότι έχουμε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Μόλις κλείσουμε το διακόπτη το θερμαντικό σώμα αρχίζει να ζεσταίνεται. Για να εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό δεχόμαστε ότι ηλεκτρικά φορτία κινούνται στο κύκλωμα και καθώς περνάνε μέσα από το […]

Στατικός ηλεκτρισμός

Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος, που έζησε τον 6ο π.χ. αιώνα στη Ιωνία της μικράς Ασίας, παρατήρησε το πρώτο ηλεκτρικό φαινόμενο. Έτριψε το ήλεκτρο ή κεχριμπάρι (σημερινή ονομασία του απολιθωμένου ρετσίνι) με μάλλινο ύφασμα και παρατήρησε ότι αποκτά την ιδιότητα να έλκει από απόσταση ελαφριά αντικείμενα όπως πούπουλα, ξερά φύλλα κ.ά. Έτσι όταν τρίψουμε το […]