Διατάξεις σταθεροποίησης

Για να αποφύγουμε την κύματωση αλλά και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την τάση εξόδου στο φορτίο, χρησιμοποιούμε διατάξεις σταθεροποίησης με ενεργά εξαρτήματα. Οι διατάξεις σταθεροποίησης χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στις διατάξεις σταθεροποίησης τάσης, που συμπεριφέρονται σαν πηγές σταθερής τάσης και στις διατάξεις σταθεροποίησης ρεύματος, που συμπεριφέρονται σαν πηγές σταθερού ρεύματος. Στην ιδανική τους μορφή έχουν, […]

Αριθμητικές πράξεις – πρόσθεση και αφαίρεση

Τα δεδομένα σε ένα ψηφιακό σύστημα μπορεί να είναι αριθμοί ή χαρακτήρες τα οποία μπορούν να αναπαρασταθούν από μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Όμως η δυσκολία βρίσκεται στην αναπαράσταση των αρνητικών αριθμών. Έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορετικές τεχνικές για την αναπαράσταση των αρνητικών αριθμών 1) πρόσημο και μέτρο 2) συμπλήρωμα ως προς ένα και 3) συμπλήρωμα ως […]

Λειτουργία του υπέρυθρου αισθητήρα κίνησης HC-SR501

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία του αισθητήρα HC-SR501. Αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει την κίνηση σωμάτων που περνούν από μπροστά του βασιζόμενος στις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Γνωρίζουμε από το σχολείο ότι όλα τα σώματα που βρίσκονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν εκπέμπουν θερμική ενέργεια υπό μορφή υπέρυθρης […]

Οι αισθητήρες υγρασίας και θερμ/σίας DHT11 και DHT22

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων DHT11 και DHT22 με τους οποίους μετράμε την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία οι οποίοι κατασκευάζονται από την εταιρία AOSONG. Αυτοί οι αισθητήρες είναι καλιμπραρισμένοι από την γραμμή παραγωγής και δεν χρειάζονται εξωτερικά εξαρτήματα για να λειτουργήσουν. Η απόλυτη υγρασία είναι η ποσότητα των υδρατμών […]

Ο υπερηχητικός αισθητήρας HC-SR04 μέτρησης αποστάσεων

Ένας τρόπος για να μετράμε αποστάσεις ηλεκτρονικά, είναι με την χρήση της μεθόδου της ανάκλασης των υπερήχων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα που διαδίδονται στον αέρα και έχουν συχνότητες πάνω από 20.000Ηz. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει ηχητικά κύματα μεταξύ 20Hz έως 20.000Ηz. Για ήχους συχνότητας μεγαλύτερης από 20.000Ηz, που ονομάζονται υπέρηχοι, δεν προκαλούν […]

K125 αναπτυξιακή πλακέτα με το Arduino Nano

Για να διευκολυνθούμε με εργασίες πάνω στη πλατφόρμα Arduino με απεικόνιση πληροφοριών σε LCD οθόνη, αναπτύξαμε μια δοκιμαστική πλακέτα με βάση τον μικροελεγκτή AVR που είναι ενσωματωμένος πάνω στη μονάδα Arduino Nano. Επιπλέον πάνω στην πλακέτα έχουμε τοποθετήσει μια LCD οθόνη 2Χ16 χαρακτήρων και δυο σταθεροποιητές 5V και 3,3V. Τα επόμενα πιν του Arduino Nano […]

Πως επικοινωνεί ο αισθητήρας DS18B20 με το Arduino

Ο αισθητήρας DS18B20 (σκλάβος) μπορεί και επικοινωνεί με ένα μικροελεγκτή  Arduino διαμέσου του πρωτοκόλλου 1-Wire. Σε αυτό το πρωτόκολλο, διάφοροι τύποι σημάτων ορίζονται: παλμός επαναφοράς, παλμός παρουσίας, εγγραφή του ψηφίου 0, εγγραφή του ψηφίου 1, διάβασμα του ψηφίου 0 και διάβασμα του ψηφίου 1. Σε αυτό το κείμενο, θεωρούμε την σύνδεση του μικροελεγκτή Arduino Nano […]

DS18B20 αισθητήρας θερμοκρασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ψηφιακό θερμόμετρο DS18B20 παρέχει μετρήσεις θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου με ακρίβεια 9 εως 12-bit και παρέχει λειτουργία συναγερμού με προγραμματιζόμενα από το χρήστη πάνω και κάτω όρια που διατηρούνται και με την μη τροφοδότηση με τάση του αισθητήρα. Το DS18B20 επικοινωνεί σειριακά μέσω ενός 1-Wire bus το οποίο απαιτεί μια γραμμή δεδομένων (και […]

K120 αναπτυξιακή πλακέτα με τον ΜΑΧ7221 ή ΜΑΧ7219

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας πω για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7221 και ΜΑΧ7219, τα οποία είναι οδηγοί ντισπλέϊ επτά τμημάτων LED και μέχρι οκτώ ψηφία, θα σας πώ το πώς επικοινωνούν με ένα μικροελεγκτή και τις εντολές που δέχονται απ’ αυτόν. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσουμε μια αναπτυξιακή πλακέτα οκτώ ψηφίων LED κοινής καθόδου που οδηγούνται […]

Οι οδηγοί LED ντισπλέϊ ΜΑΧ7219 και ΜΑΧ7221

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα MAX7219 και ΜΑΧ7221 είναι οδηγοί ντισπλέϊ LED κοινής καθόδου, που επιτρέπει σε ένα μικροελεγκτή να επικοινωνεί με επτά τμημάτων αριθμητικά ντισπλέϊ LED και μέχρι οκτώ ψηφία (ή 64 ανεξάρτητες διόδους LED). Ο οδηγός ντισπλέϊ ΜΑΧ7221 είναι συμβατός με το SPI πρωτόκολλο επικοινωνίας και διαμορφώνεται ως σκλάβος (slave) συσκευή. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7219 […]

Θεώρημα Norton

Το θεώρημα Norton, είναι ένα άλλο εργαλείο για την ανάλυση σύνθετων κυκλωμάτων. Όπως το θεώρημα Thevenin, έτσι το θεώρημα Norton, παίρνει ένα σύνθετο κύκλωμα δυο άκρων και το αντικαθιστά με ένα απλό ισοδύναμο κύκλωμα. Αντί για μια πηγή τάσης Thevenin σε σειρά με μια αντίσταση Thevenin, το ισοδύναμο κύκλωμα Norton αποτελείται από μια πηγή ρεύματος […]

Θεώρημα Thevenin

Υποθέτουμε ότι έχουμε το σύνθετο κύκλωμα του σχήματος. Ενδιαφερόμαστε για τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο σημείων των Α και F (ή άλλων σημείων, δεν έχει σημασία) και την τιμή του ρεύματος αν συνδεθεί μια αντίσταση φορτίου, στα σημεία αυτά τα άκρα. Αν επιχειρήσουμε για τη λύση με την εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff, θα […]

Το θεώρημα της υπέρθεσης στα ηλεκτρονικά

Το θεώρημα της υπέρθεσης, παίζει σπουδαίο ρόλο στα ηλεκτρονικά και είναι χρήσιμο στην ανάλυση κυκλωμάτων όταν ένα γραμμικό κύκλωμα περιέχει δυο ή περισσότερες πηγές. Αυτό διατυπώνεται ως εξής: Θεώρημα της υπέρθεσης: το ρεύμα σε ένα κλάδο ενός γραμμικού κυκλώματος, είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων που θα προκαλούνται από κάθε μια πηγή, αν οι […]

Μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης

Τα βολτόμετρα, αμπερόμετρα και ωμόμετρα χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της τάσης, του ρεύματος και της αντίστασης αντίστοιχα. Ιδανικά τα όργανα αυτά, δεν πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία του κυκλώματος κατά την διάρκεια της μέτρησης. Θεωρητικά ενα ιδανικό βολτόμετρο, δεν τραβά ρεύμα κατά την μέτρηση της τάσης μεταξύ δυο σημείων του κυκλώματος, για το λόγο ότι […]

Πηγές ρεύματος και τάσης

Μια ιδανική πηγή τάσης, είναι μια συσκευή δυο ακροδεκτών, που διατηρεί σταθερή τάση μεταξύ των ακροδεκτών της. Εάν ένα μεταβλητό φορτίο συνδεθεί στην ιδανική πηγή τάσης, η τάση της πηγής παραμένει ανεπηρέαστη και σταθερή στη ίδια τιμή ανεξάρτητα με αλλαγές στην αντίσταση φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι, μια ιδανική πηγή τάσης παρέχει τόσο ρεύμα στο φορτίο […]

Συνδεσμολογία παράλληλα και σε σειρά αντιστάσεις

Παράλληλη συνδεσμολογία αντιστάσεων. Σε ένα κύκλωμα, οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν με πολλούς διαφορετικούς τόπους. Χαρακτηριστικός τρόπος συνδεσμολογίας αντιστάσεων είναι η σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα και σε σειρά. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η μια άκρη των αντιστάσεων συνδέονται μαζί, καθώς και οι άλλες άκρες συνδέονται μαζί. Στην παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων, η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης […]

Οι νόμοι του Kirchhoff

Η αντίσταση Ένα βασικό στοιχείο κυκλώματος είναι η “αντίσταση”. Αυτό είναι το στοιχείο κυκλώματος για το οποίο η τάση στα άκρα του V και το ρεύμα που το διαρρέει Ι συνδέονται με γραμμική σχέση. Στην αντίσταση έχουμε τη σχέση: V=I·R όπου R είναι μια σταθερά που ονομάζεται τιμή της αντίστασης. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι […]

Ένταση ρεύματος – τάση

Ηλεκτρισμός Πρώτος ο Θαλής ο Μιλήσιος διαπίστωσε πως το κεχριμπάρι όταν τρίβεται σε μάλλινο ύφασμα αποκτά την ιδιότητα να έλκει τρίχες, μικρά τεμάχια δέρματος κ.τ.λ. Τα φαινόμενα αυτά ονομάστηκαν ηλεκτρικά φαινόμενα από την αρχαία ονομασία του κεχριμπαριού «ήλεκτρο». Για να ερμηνευτούν τα ηλεκτρικά φαινόμενα, έγινε αποδεκτή η ύπαρξη ενός φυσικού μεγέθους που ονομάστηκε ηλεκτρικό φορτίο. Διαπιστώθηκε […]