Λειτουργία του υπέρυθρου αισθητήρα κίνησης HC-SR501

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία του αισθητήρα HC-SR501. Αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει την κίνηση σωμάτων που περνούν από μπροστά του βασιζόμενος στις ιδιότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Γνωρίζουμε από το σχολείο ότι όλα τα σώματα που βρίσκονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν εκπέμπουν θερμική ενέργεια υπό μορφή υπέρυθρης […]

Οι αισθητήρες υγρασίας και θερμ/σίας DHT11 και DHT22

Σε αυτό το εδάφιο θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων DHT11 και DHT22 με τους οποίους μετράμε την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία οι οποίοι κατασκευάζονται από την εταιρία AOSONG. Αυτοί οι αισθητήρες είναι καλιμπραρισμένοι από την γραμμή παραγωγής και δεν χρειάζονται εξωτερικά εξαρτήματα για να λειτουργήσουν. Η απόλυτη υγρασία είναι η ποσότητα των υδρατμών […]

Ο υπερηχητικός αισθητήρας HC-SR04 μέτρησης αποστάσεων

Ένας τρόπος για να μετράμε αποστάσεις ηλεκτρονικά, είναι με την χρήση της μεθόδου της ανάκλασης των υπερήχων. Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα που διαδίδονται στον αέρα και έχουν συχνότητες πάνω από 20.000Ηz. Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει ηχητικά κύματα μεταξύ 20Hz έως 20.000Ηz. Για ήχους συχνότητας μεγαλύτερης από 20.000Ηz, που ονομάζονται υπέρηχοι, δεν προκαλούν […]

Πως επικοινωνεί ο αισθητήρας DS18B20 με το Arduino

Ο αισθητήρας DS18B20 (σκλάβος) μπορεί και επικοινωνεί με ένα μικροελεγκτή  Arduino διαμέσου του πρωτοκόλλου 1-Wire. Σε αυτό το πρωτόκολλο, διάφοροι τύποι σημάτων ορίζονται: παλμός επαναφοράς, παλμός παρουσίας, εγγραφή του ψηφίου 0, εγγραφή του ψηφίου 1, διάβασμα του ψηφίου 0 και διάβασμα του ψηφίου 1. Σε αυτό το κείμενο, θεωρούμε την σύνδεση του μικροελεγκτή Arduino Nano […]

DS18B20 αισθητήρας θερμοκρασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το ψηφιακό θερμόμετρο DS18B20 παρέχει μετρήσεις θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου με ακρίβεια 9 εως 12-bit και παρέχει λειτουργία συναγερμού με προγραμματιζόμενα από το χρήστη πάνω και κάτω όρια που διατηρούνται και με την μη τροφοδότηση με τάση του αισθητήρα. Το DS18B20 επικοινωνεί σειριακά μέσω ενός 1-Wire bus το οποίο απαιτεί μια γραμμή δεδομένων (και […]

K120 αναπτυξιακή πλακέτα με τον ΜΑΧ7221 ή ΜΑΧ7219

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας πω για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7221 και ΜΑΧ7219, τα οποία είναι οδηγοί ντισπλέϊ επτά τμημάτων LED και μέχρι οκτώ ψηφία, θα σας πώ το πώς επικοινωνούν με ένα μικροελεγκτή και τις εντολές που δέχονται απ’ αυτόν. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσουμε μια αναπτυξιακή πλακέτα οκτώ ψηφίων LED κοινής καθόδου που οδηγούνται […]

Οι οδηγοί LED ντισπλέϊ ΜΑΧ7219 και ΜΑΧ7221

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα MAX7219 και ΜΑΧ7221 είναι οδηγοί ντισπλέϊ LED κοινής καθόδου, που επιτρέπει σε ένα μικροελεγκτή να επικοινωνεί με επτά τμημάτων αριθμητικά ντισπλέϊ LED και μέχρι οκτώ ψηφία (ή 64 ανεξάρτητες διόδους LED). Ο οδηγός ντισπλέϊ ΜΑΧ7221 είναι συμβατός με το SPI πρωτόκολλο επικοινωνίας και διαμορφώνεται ως σκλάβος (slave) συσκευή. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7219 […]