Κ105 ψηφιακό ρολόϊ με λογικές πύλες

Το ρολόι παίζει βασικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, χρησιμοποιούμε το χρόνο για να προγραμματίσουμε τα πάντα που αφορούν τη ζωή μας, από την εργασία έως τη διασκέδαση μας. Σε αυτό το πρότζεκτ κατασκευάζουμε ένα άλλου τύπου ρολογιού, που χρησιμοποιεί απλά ολοκληρωμένα κυκλώματα (λογικές πύλες), το οποίο θα είναι πολύ χρήσιμο αφού μπορούμε να το […]

Κ110 μίνι μετεωρολογικός σταθμός

Σε αυτό το πρότζεκτ, κατασκευάζουμε μια ηλεκτρονική πλακέτα για την μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Arduino Nano. Μετράμε τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση με τον αισθητήρα τύπου BMP280 και την υγρασία με τον αισθητήρα τύπου DHT22. Οι ενδείξεις απεικονίζονται στο ντισπλέι επτά τμημάτων εννέα ψηφίων. […]

K120 αναπτυξιακή πλακέτα με τον ΜΑΧ7221 ή ΜΑΧ7219

Σε αυτό το πρότζεκτ θα σας πω για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7221 και ΜΑΧ7219, τα οποία είναι οδηγοί ντισπλέϊ επτά τμημάτων LED και μέχρι οκτώ ψηφία, θα σας πώ το πώς επικοινωνούν με ένα μικροελεγκτή και τις εντολές που δέχονται απ’ αυτόν. Συγκεκριμένα θα κατασκευάσουμε μια αναπτυξιακή πλακέτα οκτώ ψηφίων LED κοινής καθόδου που οδηγούνται […]

Οι οδηγοί LED ντισπλέϊ ΜΑΧ7219 και ΜΑΧ7221

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα MAX7219 και ΜΑΧ7221 είναι οδηγοί ντισπλέϊ LED κοινής καθόδου, που επιτρέπει σε ένα μικροελεγκτή να επικοινωνεί με επτά τμημάτων αριθμητικά ντισπλέϊ LED και μέχρι οκτώ ψηφία (ή 64 ανεξάρτητες διόδους LED). Ο οδηγός ντισπλέϊ ΜΑΧ7221 είναι συμβατός με το SPI πρωτόκολλο επικοινωνίας και διαμορφώνεται ως σκλάβος (slave) συσκευή. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ΜΑΧ7219 […]

Ο παλμογράφος

Ο παλμογράφος είναι ένα βασικό και ευρεία χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό όργανο εργαστηρίου. Ο παλμογράφος επιτρέπει την απεικόνιση κυματομορφών σε δυο διαστάσεις. Στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται το πλάτος του σήματος και στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος. Δηλαδή με τον παλμογράφο μπορούμε να δούμε την γραφική παράσταση του σήματος, πλάτος τάσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. Οι περισσότεροι […]

Το συχνόμετρο

Το συχνόμετρο είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της συχνότητας ενός επαναλαμβανόμενου σήματος. Η συχνότητα ενός επαναλαμβανόμενου σήματος, ορίζεται με τον αριθμό των παλμών που συμβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Αρχή λειτουργίας Στα περισσότερα συχνόμετρα, η λειτουργία τους βασίζεται σε ένα απαριθμητή, που μετρά τον αριθμό των γεγονότων που συμβαίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό […]

Η γεννήτρια σήματος

Οι γεννήτριες σημάτων είναι όργανα εργαστηρίου, που είναι ικανά να παράγουν μια ποικιλία από επαναλαμβανόμενες κυματομορφές. Μια γεννήτρια σήματος, μπορεί να είναι τύπου υψηλών συχνοτήτων RF ή ακουστικών συχνοτήτων. Η βασική κυματομορφή που μπορεί να παράγει μια γεννήτρια σήματος είναι η ημιτονοειδής, ενώ έχει τη δυνατότητα να παράγει κι άλλες επαναλαμβανόμενες κυματομορφές όπως πριονωτή, τριγωνική […]

Το πολύμετρο

Το πολύμετρο γνωστό ως VOM (Volt-Ohm meter) είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης που συνδυάζει πολλά μετρητικά όργανα σε μια μονάδα. Ένα τυπικό πολύμετρο περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες, όπως μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης. Ένα πολύμετρο μπορεί να είναι κατασκευασμένο με αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα. Το αναλογικό πολύμετρο, βασίζεται σε ένα αναλογικό κινητού πηνίου μικροαμπερόμετρο, στο οποίο […]

Θεώρημα Norton

Το θεώρημα Norton, είναι ένα άλλο εργαλείο για την ανάλυση σύνθετων κυκλωμάτων. Όπως το θεώρημα Thevenin, έτσι το θεώρημα Norton, παίρνει ένα σύνθετο κύκλωμα δυο άκρων και το αντικαθιστά με ένα απλό ισοδύναμο κύκλωμα. Αντί για μια πηγή τάσης Thevenin σε σειρά με μια αντίσταση Thevenin, το ισοδύναμο κύκλωμα Norton αποτελείται από μια πηγή ρεύματος […]

Θεώρημα Thevenin

Υποθέτουμε ότι έχουμε το σύνθετο κύκλωμα του σχήματος. Ενδιαφερόμαστε για τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των δυο σημείων των Α και F (ή άλλων σημείων, δεν έχει σημασία) και την τιμή του ρεύματος αν συνδεθεί μια αντίσταση φορτίου, στα σημεία αυτά τα άκρα. Αν επιχειρήσουμε για τη λύση με την εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff, θα […]